Osnovne informacije

Stella floris d.o.o.
Odvojak Marka Kovača 2, Strahoninec
40000 Čakovec
mob. 098 9020 615
[email protected]
[email protected]

Transakcijski računi:
HR5225000091101387370 - Addiko Bank d.d.
HR5724020061100586416 - Erste & Steiermärkische Bank d.d.
HR7123400091116014991 - Privredna banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 318.000,00 kn, uplaćen u cjelosti.

Berberis Thunbergii Atropurpureum

japanski crveni berberis, bodljikavi dekorativni..

info_outline Sve željene informacije i/ili konkretizaciju narudžbe možete dobiti pozivom na broj 098-493103 (Marijana) ili 098-9020615 (Mladen).

Patuljasti oblik Berberis Thunbergii “Atropurpurea”, s okruglim rastom. Razvija se u vrlo gustom grmlju u obliku spljoštene lopte. Ima nešto manje listopadnog lišća, tamno ljubičaste boje. Cvijeta, no cvijetanju ne prethodi voće tj. Plod. Vrlo popularna biljka u kamenjarima, granicama vrtova i pokrivenosti na različitim padinama, također najčešće se sadi s grupom biljaka, a manje se nalazi kao samostalna biljka.

Sve željene informacije i/ili konkretizaciju narudžbe možete dobiti pozivom na broj 098-493103 (Marijana) ili 098-9020615 (Mladen).
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni artiklom, isti možete zamijeniti za nešto drugo ili vratiti u zamjenu za novac unutar 7 dana od primitka artikla.
Reklamacije kupci mogu javljati putem telefona 040/000-000 ili putem maila [email protected] .
Kupac bi prilikom javljanja trebo znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.