Osnovne informacije

Stella floris d.o.o.
Odvojak Marka Kovača 2, Strahoninec
40000 Čakovec
mob. 098 9020 615
[email protected]
[email protected]

Transakcijski računi:
HR5225000091101387370 - Addiko Bank d.d.
HR5724020061100586416 - Erste & Steiermärkische Bank d.d.
HR7123400091116014991 - Privredna banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 318.000,00 kn, uplaćen u cjelosti.

Ukrasno drveće: Listopadno

Slika nije definirana

Acer Negundo Flamingo

Šifra proizvoda:

Bijelo-Zeleni Javor

Slika nije definirana

Acer Pal. Disectum - Veći

Šifra proizvoda: 035

Visina do 1,5 m, patuljastog rasta, krošnja ovalnog oblika,...

Slika nije definirana

Acer Pal. Garnet

Šifra proizvoda: 032

Mali crveni japanski spororastući javor, naraste u visinu...

Slika nije definirana

Acer Pal. Garnet - Štap

Šifra proizvoda: 0344

Mali crveni japanski spororastući javor, naraste u visinu...

Slika nije definirana

Acer Palm. Taylor

Šifra proizvoda: 0335

Dostiže visinu od 1 - 1,5m, i širinu 70-tak cm. Japanski...

Slika nije definirana

Acer Palmatum Atropurpureum

Šifra proizvoda: 031

Japanski nisko rastući crvenolisni javor, visina do 1,5 m....

Slika nije definirana

Acer Plat. Crimson King

Šifra proizvoda: 0548

Listopadno srednje rastuće stablo guste krošnje. Popularan...

Slika nije definirana

Acer Plat. Drumondii

Šifra proizvoda: 0559

Listopadno drvo, raste do 7-8 m u visinu i 5-6 m u širinu....

Slika nije definirana

Acer Plat. Globosum

Šifra proizvoda: 0523

pravilnog loptastog oblika, često širok koliko i visok...

Slika nije definirana

Betula Pendula

Šifra proizvoda:

Žalosna Breza

Slika nije definirana

Caragana

Šifra proizvoda:

rod listopadnih grmova iz por. leptirnjača

Slika nije definirana

Caragana Pendula

Šifra proizvoda:

drvo padajućih grana.

Slika nije definirana

Carpinus Betulu Fastigiata

Šifra proizvoda: 0526

Stupoliki Grab

Slika nije definirana

Catalpa

Šifra proizvoda:

Slonovo Uho

Slika nije definirana

Catalpa Bignoides Nana

Šifra proizvoda: 0528

Otporan kultivar na gradske uvjete i industrijsko zagađenja

Slika nije definirana

Corylus

Šifra proizvoda:

Ukrasna Lijeska

Slika nije definirana

Crataegus

Šifra proizvoda:

Glog

Slika nije definirana

Fagus Sylvatica Athropurpurea

Šifra proizvoda:

Crvenolisna Bukva

Slika nije definirana

Fagus Sylvatica Davyck Purple

Šifra proizvoda: 0531

bjelogorično stupoliko drvo tamno crvenog lišća

Slika nije definirana

Ginko Biloba

Šifra proizvoda:

japanska lijeska, jedinstvena najdugovječnija vrsta stabla...

Slika nije definirana

Laburnum

Šifra proizvoda:

Zlatna Kiša

Slika nije definirana

Liquidambar Globosum

Šifra proizvoda:

Male dimenzije

Slika nije definirana

Magnolia Susan

Šifra proizvoda:

Najprikladnija je za male vrtove i poznata je po sporom...

Slika nije definirana

Acer Pal. Disectum - Veći

Šifra proizvoda: 035

Slika nije definirana

Acer Pal. Garnet

Šifra proizvoda: 032

Slika nije definirana

Acer Pal. Garnet - Štap

Šifra proizvoda: 0344

Slika nije definirana

Acer Palm. Taylor

Šifra proizvoda: 0335

Slika nije definirana

Acer Plat. Crimson King

Šifra proizvoda: 0548

Slika nije definirana

Acer Plat. Drumondii

Šifra proizvoda: 0559

Slika nije definirana

Acer Plat. Globosum

Šifra proizvoda: 0523

Slika nije definirana

Betula Pendula

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Caragana

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Caragana Pendula

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Carpinus Betulu Fastigiata

Šifra proizvoda: 0526

Slika nije definirana

Catalpa

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Catalpa Bignoides Nana

Šifra proizvoda: 0528

Slika nije definirana

Corylus

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Crataegus

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Ginko Biloba

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Laburnum

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Liquidambar Globosum

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Magnolia Susan

Šifra proizvoda:

Stranica 1 od 2