Osnovne informacije

Stella floris d.o.o.
Odvojak Marka Kovača 2, Strahoninec
40000 Čakovec
mob. 098 9020 615
[email protected]
[email protected]

Transakcijski računi:
HR5225000091101387370 - Addiko Bank d.d.
HR5724020061100586416 - Erste & Steiermärkische Bank d.d.
HR7123400091116014991 - Privredna banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 318.000,00 kn, uplaćen u cjelosti.

Ukrasno drveće: Listopadno

Slika nije definirana

Acer Pal. Garnet - Štap

Šifra proizvoda: 0344

Mali crveni japanski spororastući javor, naraste u visinu...

Slika nije definirana

Carpinus Betulu Fastigiata

Šifra proizvoda: 0526

Stupoliki Grab

Slika nije definirana

Caragana Pendula

Šifra proizvoda:

drvo padajućih grana.

Slika nije definirana

Caragana

Šifra proizvoda:

rod listopadnih grmova iz por. leptirnjača

Slika nije definirana

Betula Pendula

Šifra proizvoda:

Žalosna Breza

Slika nije definirana

Acer Negundo Flamingo

Šifra proizvoda:

Bijelo-Zeleni Javor

Slika nije definirana

Catalpa

Šifra proizvoda:

Slonovo Uho

Slika nije definirana

Catalpa Bignoides Nana

Šifra proizvoda: 0528

Otporan kultivar na gradske uvjete i industrijsko zagađenja

Slika nije definirana

Corylus

Šifra proizvoda:

Ukrasna Lijeska

Slika nije definirana

Crataegus

Šifra proizvoda:

Glog

Slika nije definirana

Fagus Sylvatica Athropurpurea

Šifra proizvoda:

Crvenolisna Bukva

Slika nije definirana

Laburnum

Šifra proizvoda:

Zlatna Kiša

Slika nije definirana

Zlatna Kiša

Šifra proizvoda:

Male dimenzije

Slika nije definirana

Liquidambar Globosum

Šifra proizvoda:

Male dimenzije

Slika nije definirana

Magnolia Susan

Šifra proizvoda:

Najprikladnija je za male vrtove i poznata je po sporom...

Slika nije definirana

Malus

Šifra proizvoda:

Ukrasna Jabuka

Slika nije definirana

Prunus Cerrasifera Nigra

Šifra proizvoda: 0539

Crvenolisna Šljiva

Slika nije definirana

Prunus Fruticosa Globosa

Šifra proizvoda:

Kuglasta Trešnja

Slika nije definirana

Prunus Serrulata Kiko-Shidare

Šifra proizvoda:

Viseća Trešnja

Slika nije definirana

Prunus Serrulata Kwansan

Šifra proizvoda: 0542

Raste srednjom brzinom do 7m u visinu i 5m u širinu.

Slika nije definirana

Prunus Serrulata Amanogawa

Šifra proizvoda: 0549

Stablo, stupolikog oblika, visine do 5 m

Slika nije definirana

Quercus Robur Fastigiata

Šifra proizvoda:

Naraste u visinu do 13m i ima vrlo usku krošnju što ga čini...

Slika nije definirana

Quercus Rubra

Šifra proizvoda: 0543

Listopadno drvo koje raste izuzetno brzo, široko razgranate...

Slika nije definirana

Acer Pal. Garnet - Štap

Šifra proizvoda: 0344

Slika nije definirana

Carpinus Betulu Fastigiata

Šifra proizvoda: 0526

Slika nije definirana

Caragana Pendula

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Caragana

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Betula Pendula

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Catalpa

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Catalpa Bignoides Nana

Šifra proizvoda: 0528

Slika nije definirana

Corylus

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Crataegus

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Laburnum

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Zlatna Kiša

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Liquidambar Globosum

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Magnolia Susan

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Malus

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Prunus Cerrasifera Nigra

Šifra proizvoda: 0539

Slika nije definirana

Prunus Serrulata Kwansan

Šifra proizvoda: 0542

Slika nije definirana

Prunus Serrulata Amanogawa

Šifra proizvoda: 0549

Slika nije definirana

Quercus Rubra

Šifra proizvoda: 0543

Stranica 1 od 2