Osnovne informacije

Stella floris d.o.o.
Odvojak Marka Kovača 2, Strahoninec
40000 Čakovec
mob. 098 9020 615
[email protected]
[email protected]

Transakcijski računi:
HR5225000091101387370 - Addiko Bank d.d.
HR5724020061100586416 - Erste & Steiermärkische Bank d.d.
HR7123400091116014991 - Privredna banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 318.000,00 kn, uplaćen u cjelosti.

Ukrasno drveće: Listopadno

Slika nije definirana

Caragana Pendula

Šifra proizvoda:

drvo padajućih grana.

Slika nije definirana

Caragana

Šifra proizvoda:

rod listopadnih grmova iz por. leptirnjača

Slika nije definirana

Betula Pendula

Šifra proizvoda:

Žalosna Breza

Slika nije definirana

Acer Negundo Flamingo

Šifra proizvoda:

Bijelo-Zeleni Javor

Slika nije definirana

Catalpa

Šifra proizvoda:

Slonovo Uho

Slika nije definirana

Corylus

Šifra proizvoda:

Ukrasna Lijeska

Slika nije definirana

Crataegus

Šifra proizvoda:

Glog

Slika nije definirana

Fagus Sylvatica Athropurpurea

Šifra proizvoda:

Crvenolisna Bukva

Slika nije definirana

Laburnum

Šifra proizvoda:

Zlatna Kiša

Slika nije definirana

Zlatna Kiša

Šifra proizvoda:

Male dimenzije

Slika nije definirana

Liquidambar Globosum

Šifra proizvoda:

Male dimenzije

Slika nije definirana

Magnolia Susan

Šifra proizvoda:

Najprikladnija je za male vrtove i poznata je po sporom...

Slika nije definirana

Malus

Šifra proizvoda:

Ukrasna Jabuka

Slika nije definirana

Prunus Fruticosa Globosa

Šifra proizvoda:

Kuglasta Trešnja

Slika nije definirana

Prunus Serrulata Kiko-Shidare

Šifra proizvoda:

Viseća Trešnja

Slika nije definirana

Quercus Robur Fastigiata

Šifra proizvoda:

Naraste u visinu do 13m i ima vrlo usku krošnju što ga čini...

Slika nije definirana

Robinia Pseudoaccacia

Šifra proizvoda:

Brzo rastući, bagrem nacijepi kuglasti, spororastuči grm....

Slika nije definirana

Tilia

Šifra proizvoda:

Lipa je veliko drvo čije stablo doseže visinu od 25 do 30...

Slika nije definirana

Ulmus Glabra Pendula

Šifra proizvoda:

List je neobičan i krupan, veoma dekorativan sam po sebi.

Slika nije definirana

Ginko Biloba

Šifra proizvoda:

japanska lijeska, jedinstvena najdugovječnija vrsta stabla...

Slika nije definirana

Morus Alba Pendula

Šifra proizvoda:

žalosni viseći dud

Slika nije definirana

Salix Armando

Šifra proizvoda:

patuljasta žalosna vrba s cvjetovima polovinom ožujka

Slika nije definirana

Salix Caprea Kilmarnock

Šifra proizvoda:

vrba sa visećim granama i nježnim cvjetovima 'macama' u...

Slika nije definirana

Caragana Pendula

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Caragana

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Betula Pendula

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Catalpa

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Corylus

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Crataegus

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Laburnum

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Zlatna Kiša

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Liquidambar Globosum

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Magnolia Susan

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Malus

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Tilia

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Ulmus Glabra Pendula

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Ginko Biloba

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Morus Alba Pendula

Šifra proizvoda:

Slika nije definirana

Salix Armando

Šifra proizvoda:

Stranica 1 od 2