Osnovne informacije

Stella floris d.o.o.
Odvojak Marka Kovača 2, Strahoninec
40000 Čakovec
mob. 098 9020 615
[email protected]
[email protected]

Transakcijski računi:
HR5225000091101387370 - Addiko Bank d.d.
HR5724020061100586416 - Erste & Steiermärkische Bank d.d.
HR7123400091116014991 - Privredna banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 318.000,00 kn, uplaćen u cjelosti.

Ukrasno drveće: Zimzeleno

Slika nije definirana

Picea Pungens Glauca

Šifra proizvoda:

Srebrna Smreka

Slika nije definirana

Picea Pungens Hoopsi

Šifra proizvoda:

cijepljena srebrna smreka

Slika nije definirana

Picea Pungens Kosteri

Šifra proizvoda:

Latinski naziv vrste pungens znači "oštro zašiljen", a...

Slika nije definirana

Pinus Leucodermis

Šifra proizvoda: 056

bjelokori spororastući bor pravilne čunjaste forme

Slika nije definirana

Pinus Nigra

Šifra proizvoda: 0519

austrijski crni bor za veće prostore

Slika nije definirana

Pinus Nigra Fastigata

Šifra proizvoda: 057

austrijski crni bor za veće prostore

Slika nije definirana

Pinus Nigra Pyramidalis

Šifra proizvoda:

stupliki spororastući bor, idealan za male prostore i...

Slika nije definirana

Pinus Sylvestris Glauca Fastigiata

Šifra proizvoda: 0520

stupoliki spororastući plavkasti bor pogodan za ograničene...

Slika nije definirana

Pinus Sylvestris Watereri

Šifra proizvoda:

spororastući grmoliki bor nižeg rasta

Slika nije definirana

Tsuga Canadensis

Šifra proizvoda:

Iglice stoje u plosnatim dvoredima, češeri vise, maleni su.

Stranica 2 od 2