Tilia cordata
Lipa sitnog lista. Lipa se često koristi u današnjoj krajobraznoj arhitekturi. Karakteristično za ovu vrstu su relativno maleni listovi koji su u obliku srca.
Kategorija: Listopadno drveće

Pošalji upit za biljku

    Imate li dodatne napomene ili pitanja vezano za biljku koju šaljete upit (količina i slično)?